Croeso i Glwb Seiclo Rhuthun

Croeso i Glwb Seiclo Rhuthun,  leolir yn Rhuthun, Sir Ddinbych , Gogledd Cymru . Fel clwb rydym yn annog seiclo ar gyfer pob gallu, oedran a rhyw. Hefyd croesawn bob math o seiclo .

Dros amser fydd amryw gyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol. Ond ar hyn o bryd  mae’r clwb yn gosod teithiau beic bob Dydd Sul ar ddwy lefel gallu, sydd o gwmpas 40-60 o filltiroedd. Hefyd ar ddydd Sadwrn teithiau byrrach ac ar  ddydd Mercher taith fwy cymdeithasol . Yn ystod y gaeaf fydd  hyfforddiant gyda’r nos, hyfforddiant Cyclocross / Mynydd fydd rhain . Pwynt cyfarfod yw  Ganolfan Gymunedol yn Rhuthun.

Mae’r clwb wedi’w leoli yn Sir Ddinbych, felly mae gennym gyfran dda o feicwyr Cymraeg iaith gyntaf. Nid yw’r safle we yma wedi ei gyfieithu i’r Gymraeg fel nad oes gennym yr amser i gyflwyno’r cynnwys mewn dwy iaith.

Cysylltwch â ni i ddysgu mwy am reidio gyda Chlwb Seiclo Rhuthun.