Polisi Preifatrwydd

Gwybodaeth am yr aelodau

Ni fydd unrhyw wybodaeth personol am yr aelodau yn cael ei rannu, arwahan i ddefnyddio platfform “ British Cycling”i gynyddu aelodaeth y clwb.

Bydd unrhyw wybodaeth a gedwir gan y clwb at ddefnydd pwyllgor y clwb yn unig.

Bydd gwybodaeth cyswllt yr aelodau falle yn cael ei rannu yn y dyfodol er mwyn unrhyw aelod allu cysylltu ar frys mewn achos o argyfwng.

Diogelwch Gwefan

Gwefan y Clwb Ruthin.cc yn cael ei ddiogelu gan dystysgrif SSL, sydd yn cael ei ddefnyddio i amgryptio traffig rhwng gweinyddwyr y wefan a defnyddwyr y rhyngrwyd.

E-fasnach

Mae y siop ar wefan y clwb yn defnyddio modd i dalu drwy ddefnydd BraintreePayments ,rhan o gwmni Paypal. Mae gwybodaeth ar gardiau debyd a credyd yn cael ei drosglwyddo i Braintree lle gedwir ar furf docenedig, Ni fydd gwybodaeth am gardiau debyd a credyd yn cael ei gadw o fewn gwefan y clwb.